مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص نحوه پذیرش و نگهداری ریسک موسسات بیمه اتکایی

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص نحوه پذیرش و نگهداری ریسک موسسات بیمه اتکایی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص نحوه پذیرش و نگهداری ریسک موسسات بیمه اتکایی طی نامه شماره 99/100/65018 مورخ 99/05/25 توسط رییس شورای عالی بیمه ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف