طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب 1397/6/13 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 و اصلاحات و الحاقات بعدی

طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب 1397/6/13 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 و اصلاحات و الحاقات بعدی در جلسه علنی مورخ 99/04/18 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف