مصوبات چهلمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص اصلاح فرآیند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور و اصلاح رویه های مخل حوزه فعالیت فروشگاههای زنجیره ای

مصوبات چهلمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص اصلاح فرآیند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور و اصلاح رویه های مخل حوزه فعالیت فروشگاههای زنجیره ای ابلاغ شد.

مصوبات چهلمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص اصلاح فرآیند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور و اصلاح رویه های مخل حوزه فعالیت فروشگاههای زنجیره ای طی نامه شماره 80/81135 مورخ 99/06/05 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف