تصویبنامه درخصوص اصلاح عبارتی در ماده 11 آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عبارتی در ماده 11 آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/05 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عبارتی در ماده 11 آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 63895 مورخ 99/06/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هيئت وزيران در جلسه 5/6/1399 به پیشنهاد شماره 59215/43402 مورخ 28/5/1399 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

در ماده (11) آیین­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 27256/ت57705هـ مورخ 19/3/1399، عبارت "به حساب دستگاه اجرایی ذی­ربط برگشت داده می­شود و" به عبارت "به حساب خزانه برگشت داده می­شود و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط" اصلاح می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف