تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سزمان برنامه و بودجه نسبت به تامین 15درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی برای طرح ریلی احداث قطار شهری کرج از صندوق توسعه ملی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سزمان برنامه و بودجه نسبت به تامین 15درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی برای طرح ریلی احداث قطار شهری کرج از صندوق توسعه ملی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/05 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سزمان برنامه و بودجه نسبت به تامین 15درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی برای طرح ریلی احداث قطار شهری کرج از صندوق توسعه ملی" طی نامه شماره 63921 مورخ 99/06/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف