اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور

اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/03/26 دوره : یازدهم شماره ثبت : 160 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر
مشاهده خبر در سایت اصلی