طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تقویت و کارآمدسازی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی

طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تقویت و کارآمدسازی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/04/24 دوره : یازدهم شماره ثبت : 166 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر
مشاهده خبر در سایت اصلی