تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به مواد 4 و 5 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به مواد 4 و 5 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/16 هیات وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به مواد 4 و 5 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 82045 مورخ 99/07/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هيئت وزيران در جلسه 16/7/1399 به پیشنهاد شماره 76111/43764 مورخ 6/7/1399 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

در مواد (4) و (5) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، موضوع تصویب­نامه شماره 62446 /ت57823هـ  مورخ4/6/1399، عبارت "با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 -" بعد از عبارت "سازمان برنامه و بودجه کشور" اضافه می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف