اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/16 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی " طی نامه شماره 82980 مورخ 99/07/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهادکشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت وزیران در جلسه 16/7/1399 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی شورای­عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع تصویب­نامه شماره141220/ت55330هـ مورخ 24/10/1397 به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- متون زیر به عنوان بندهای (ج) و (چ) به ماده (1) اضافه می­شود:

ج- سلامت و ایمنی غذایی: عاری بودن غذا از آلاینده­ها، مطابق استانداردهای موجود، به طوری که غذا سبب آسیب به مصرف­کننده نشود، مشروط بر اینکه طبق دستورالعمل­های مربوط آماده یا مصرف شود.

چ- ارزیابی خطر: فرآیندی علمی که شامل مراحل شناسایی خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و توصیف خطر می­باشد.

2- تبصره ماده (2) به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره­ (2) به ماده یادشده اضافه می­شود:

تبصره 2- جلسات شورای­عالی حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل می­شود.

3- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (5) اضافه می­شود:

تبصره- شرح وظایف کمیسیون دایمی در چهارچوب بند (الف) ماده (7) قانون، مطابق دستورالعمل موضوع این ماده تعیین می­شود.

4- متن زیر به عنوان ماده (6) اضافه می­شود:

ماده 6- وزارتخانه­های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی موظفند به منظور یکپارچه­سازی و تجمیع امور مرتبط با غذا و تغذیه نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی خود ظرف شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تصویب اقدام نمایند.

5- ماده (6) قبلی به عنوان ماده (7) تلقی و به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده 7- وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی موظف است با همکاری
سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت جهادکشاورزی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه، برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی کشور را مشتمل بر ارتقای زیرساخت­های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت­های سلامت و ایمنی غذایی و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات سالم گواهی­شده و زیستی (ارگانیک) و سایر موارد ضروری، تنظیم و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب شورای­عالی برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف منابع موجود و در چهارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مربوط را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش­بینی و طبق برنامه جامع و براساس گزارش نظارتی، در اختیار دستگاه­های ذی­ربط قرار می­دهد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات برای اجرای مصوباتی که از سوی دبیرخانه شورای­عالی ارسال می­شود، انجام خواهد شد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف