تصویبنامه درخصوص واگذاری حق استفاده از دو فقره اماکن ورزشی واقع در استان تهران جهت استفاده همگانی به فدراسیونهای ورزشی مورد نظر

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از دو فقره اماکن ورزشی واقع در استان تهران جهت استفاده همگانی به فدراسیونهای ورزشی مورد نظر

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/31 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از دو فقره اماکن ورزشی واقع در استان تهران جهت استفاده همگانی به فدراسیونهای ورزشی مورد نظر" طی نامه شماره 83116 مورخ 99/07/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ورزش و جوانان

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 31/6/1399 به پيشنهاد شماره 232/100/ص/98 مورخ 24/2/1399 وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- حق استفاده از دو فقره اماکن ورزشی واقع در استان تهران، مطابق جدول پیوست شماره (1) و محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه­های پيوست شماره (2) که همگی تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت می‏باشند، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت ورزش و جوانان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مدت پنج (5) سال جهت استفاده همگانی به فدراسیون‏های ورزشی موردنظر واگذار مي‏گردد.

2- واگذاري يادشده صرفاً راجع به حق استفاده از املاك مذكور است و نوسازی و ايجاد تأسيسات و ساخت بنا مجوزي براي مالكيت فدراسیون‏های ورزشی یادشده ايجاد نمي‏نمايد.

3- تمديد حق استفاده يادشده برای دوره‏های بعد منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود و پس از پايان دوره تعيين شده املاک مذکور به وزارت ورزش و جوانان تحويل خواهد شد و فدراسیون‏های ورزشی یادشده هیچ حقی نسبت به آن‏ها نداشته و نخواهند داشت.

4- نظارت بر تداوم فعاليت فدراسیون‏های ورزشی مذکور طبق اهداف و وظايف مقرر بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت یا توقف عملکرد فدراسیون‏های ورزشی مذکور، حق استفاده مزبور ساقط مي‏گردد.

5- هزینه‏های جاری نگهداری و بهره‏برداری از املاک مذکور بر عهده فدراسیون‏های ورزشی یادشده می‏باشد.

6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق استفاده از اماکن موضوع این تصویب‏نامه را با درج شرایط فوق، در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را برای تسجیل به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می­کند.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف