تصویبنامه درخصوص اجازه بهره برداری از یک پلاک ثبتی در مجتمع اداری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی به نهاد ریاست جمهوری جهت احداث ساختمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص اجازه بهره برداری از یک پلاک ثبتی در مجتمع اداری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی به نهاد ریاست جمهوری جهت احداث ساختمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/31 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "اجازه بهره برداری از یک پلاک ثبتی در مجتمع اداری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی به نهاد ریاست جمهوری جهت احداث ساختمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز" طی نامه شماره 83120 مورخ 99/07/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

نهاد ریاست جمهوری - وزارت راه و شهرسازی

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 31/6/1399 به پیشنهاد شماره 47818/38107 مورخ 4/5/1399 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- بهره‏برداری از (87/515) متر مربع از پلاک ثبتی (1441) اصلی و فرعی (197/1) واقع در مجتمع (سایت) اداری شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‏باشد، با کسر حریم­های قانونی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی، جهت احداث ساختمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار می‏گیرد.

2- این مجوز برای اجرا و بهره‏برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

3- در طول مدت اجرای طرح و بهره‏برداری، نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را بر عهده دارد.

4- با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‏برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت وزیران است.

5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و نسبت به صدور سند مالکیت محدوده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‏برداری نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‏بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است» اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس ­جمهور

تصویبنامه درخصوص اجازه بهره برداری از یک پلاک ثبتی در مجتمع اداری شهرتان بیرجند استان خراسان جنوبی به نهاد ریاست جمهوری جهت احداث ساختمان مبارزه با قاچاق کالا و ارزdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف