مصوبه چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی بیمه درخصوص آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه، آیین نامه شماره 97

مصوبه چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی بیمه درخصوص آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه، آیین نامه شماره 97 ابلاغ شد.

مصوبه چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی بیمه درخصوص آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه، آیین نامه شماره 97 طی نامه شماره 99/100/83933 مورخ 99/07/21 توسط رییس شورای عالی بیمه ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف