مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفریغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و گزارش بازرس قانونی از عملكرد سال 1397 سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

شماره: 281 /99 /28

تاریخ: 16 /02 /99

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9696‏‏‏‏ /98‏‏‏‏ /س مورخ 7‏‏‏‏ /12‏‏‏‏ /98 به همراه تفریغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و گزارش بازرس قانونی از عملکرد سال 1397 سازمان قطار شهری اصفهان و حومه که در جلسات هیأت مدیره و شورای آن سازمان به تایید رسیده، در جلسات کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات، منتهی به جلسه علنی مورخ 14‏‏‏‏ /2‏‏‏‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و تفریغ بودجه واصـله که از لحاظ منابع درآمد و هزینه به مبلغ 000 /050 /955 /9 هزار ریال موازنه دارد، به تصویب رسید و مقرر شد موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی پیگیری و رفع گردد.

یک جلد تفریغ بودجه مصوب شده که ذیل صفحات آن به امضاء رسیده به پیوست ارسال می گردد.

مراتب بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف