مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اصلاح بودجه پیشنهادی برای سال 1398 سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

شماره: 321 /99 /28

تاریخ: 17 /02 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9696‏‏‏‏ /98‏‏‏‏ /س مورخ 7‏‏‏‏ /12‏‏‏‏ /98 به همراه اصلاح بودجه پیشنهادی برای سال 1398 سازمان قطار شهری اصفهان و حومه كه به تایید هیات مدیره و شورای آن سازمان رسیده، در جلسات كمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات، منتهی به جلسه علنی مورخ 14‏‏‏‏ /2‏‏‏‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و اصلاح بودجه پیشنهاد شده كه از لحاظ منابع درآمدی و تامین كننده اعتبارات در سقف مبلغ 282 /453 /172 /6 هزار ریال موازنه دارد، بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری اصفهان تا زمانی كه پروژه های موجود (خط 1 و 2) در سازمان قطار شهری را تكمیل نكرده، پروژه جدیدی در این حوزه آغاز نكند و ضمناً تكمیل باقیمانده پروژه های خط 1 را در اولویت قرار دهد.

یك جلد اصلاح بودجه مصوب شده كه ذیل صفحات آن به امضاء رسیده جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی به پیوست ارسال می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف