مصوبه شورای عالی معادن با موضوع نحوه اقدام درخصوص سنگ یا خاک (مصالح) حاصل از تسطیح زمین در محل اجرای طرحهای صنعتی، کشاورزی و...

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع نحوه اقدام درخصوص سنگ یا خاک (مصالح) حاصل از تسطیح زمین در محل اجرای طرحهای صنعتی، کشاورزی و... ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع نحوه اقدام درخصوص سنگ یا خاک (مصالح) حاصل از تسطیح زمین در محل اجرای طرحهای صنعتی، کشاورزی و... طی نامه شماره 60/74649 مورخ 99/03/25 توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف