تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و محمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و محمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/30 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و محمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی" طی نامه شماره 87313 مورخ 99/08/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور خارجه

هيئت وزيران در جلسه 30/7/1399 به پیشنهاد شماره 367727/375/641 مورخ 5/12/1398 وزارت امور خارجه و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی – مصوب 1371- تصويب کرد:

وزارت امور خارجه مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس­جمهور (امور توافق­های بین­المللی) نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت­نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت­های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی در چهارچوب متن پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف