مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب

شماره65636/300                                                                         1399/6/1

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1399/4/30 مصوبه مورخ 1398/5/19 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه در خصوص "بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب" را پیرو صورتجلسه مورخ 1399/4/22 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

1ـ جمعیت شهر برای افق زمانی سال 1411 معادل 114918 نفر مورد تأیید قرار گرفت .

محدوده شهر :

2ـ مساحت محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد تأیید قرار گرفت .

3ـ عرصه اثر ثبتی کاروان سرای شاه عباسی در کلیه اسناد و مدارک طرح (نقشه و گزارش) منعکس شود .

4ـ در خصوص تأسیسات مرکز انبار نفت واقع در غرب شهر به لحاظ ملاحظات پدافندی همسو با مصوبه مورخ 1396/2/11 شورای عالی تدابیر به شرح زیر اتخاذ می‌گردد :

4ـ 1ـ در صورت حصول توافق و در جهت انتقال تأسیسات به خارج از محدوده شهر تخصیص کاربری انتفاعی بر روی این اراضی در کمیسیون ماده 5 مجاز می‌باشد.

4ـ 2ـ تا زمان انتقال تأسیسات مذکور از شهر، اراضی خالی پیرامون این تأسیسات تحت کاربری سبز حفاظتی (بدون امکان استقرار فعالیت) تثبیت می‌گردد .

4ـ 3ـ کاربری مذهبی مجاور انبار نفت واقع در غرب شهر (مصلی شهر) به دلیل ملاحظات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از مکان فعلی انتقال یافته و با کاربری خدماتی با جمعیت‌پذیری کمتر جایگزین شود .

حریم شهر:

5 ـ ضمن تأیید حریم مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مقرر گردید اصلاحات زیر در پهنه‌بندی آن اعمال شود :

5 ـ 1ـ پهنه طبیعی اراضی واقع در جنوب محور علی‌آباد به سمت کرند (واقع در حریم شهر) به پهنه کشاورزی و پهنه طبیعی در شمال شهر به مرتع تغییر می‌یابد .

5 ـ 2ـ تدقیق کاربری درمانی (سطح مورد نیاز و موقعیت مکانی) جهت احداث بیمارستان درحریم شهر پس از اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، در کارگروه تخصصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام گردد.

5 ـ 3ـ حریم لوله گاز، نفت و سایر خطوط انتقال انرژی در اسناد طرح (نقشه و گزارش) لحاظ شود .

5 ـ 4ـ اراضی لازم برای احداث ایستگاه راه‌آهن در حد مصوبه کارگروه راهبری و سیاست‌گذاری معماری و مکان‌یابی ایستگاه‌های راه‌آهن کشور در سند پهنه‌بندی تدقیق شود .

ضوابط و مقررات :

6 ـ ضمن تأیید کلیات ضوابط و مقررات احداث بنا در سه پهنه تراکم کم، متوسط و زیاد مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مقرر گردید اصلاحات زیر در هر سه پهنه اعمال شود :

6 ـ 1ـ در قطعات با مساحت کمتر از 75 مترمربع در صورت عدم امکان (تمایل) تجمیع قطعات، حقوق مالکانه در حد دو طبقه مسکونی با سطح اشغال حداکثر 80 درصد تأمین شود .

6 ـ 2ـ در قطعات کمتر از 50مترمربع صرفا احداث واحد تجاری مجاز خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها و... خواهشمند است دستور فرمایید  مدارک طرح پس از انجام اصلاحات موردنظر شورای عالی، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف