صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح

شماره7/34/99/248623                                                                1399/7/15

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

براساس اجازه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی که به موجب نامه دفتر معظم‌له به شماره 1/13752/م مورخ 1399/5/21 ابلاغ شده و نامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره‌ی 9000/87221/100 مورخ 1399/5/14 صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پنج بند به شرح زیر توسعه یافته است:

«1ـ کلیه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح، از ناحیه کارکنان قراردادی و یا کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته که مشمول مقررات نیروهای مسلح نیستند.

2ـ جرایم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیروهای مسلح، از ناحیه اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به تأمین تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح همکاری دارند.

3ـ جرایم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح، مرتبط با زمان اشتغال تا پنج سال پس از پایان خدمت.

4ـ کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح.

5 ـ جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و انتظامی کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی.»

علی‌هذا در اجرای مفاد تبصره یک از ماده‌ی (597) از قانون آیین دادرسی کیفری (بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح) مقرر فرمایید مصوبه مزبور در روزنامه رسمی منتشر گردد.

مدیرکل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح ـ رضا آیت‌اللهی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف