مصوبات جلسه 368 هیات واگذاری مورخ 1399/07/07

مصوبات جلسه 368 هیات واگذاری مورخ 1399/07/07 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 368 هیات واگذاری مورخ 1399/07/07، طی نامه شماره 117184 مورخ 99/08/03 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متن این مصوبات (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

مصوبات جلسه ۳۶8 هیات واگذاری مورخ ۱۳۹۹/۰7/07downlod