مصوبات چهل و سومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص ارتقاء خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار به منظور ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتها

مصوبات چهل و سومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص ارتقاء خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار به منظور ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتها ابلاغ شد.

مصوبات چهل و سومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص ارتقاء خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار به منظور ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتها طی نامه شماره 80/120429 مورخ 99/08/10 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف