تصویبنامه درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/11 هیات وزیران درخصوص "برخی تقسیمات کشوری در شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی" طی نامه شماره 91195 مورخ 99/08/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 11/8/1399 به پيشنهاد شماره 129843 مورخ 1/7/1398 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362- تصويب کرد:

الف- در شهرستان سردشت استان آذربايجان غربي، روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله رزگتان، زمزيران، جبرند، وليو، ورگل، شيوه اصل، بيشارب، توژل، بناوه، اشترمل، گورانكان، شينو، بزبله و كهنه شينو، از دهستان ملكاري بخش وزينه منتزع و به دهستان گورك سردشت بخش مركزي ملحق مي‌شوند.

ب- مركز دهستان گورك سردشت به روستاي سي‌سر تغيير مي‌يابد.

پ- در شهرستان سردشت، بخش ربط از تركيب دهستان‌هاي باسك‌ كولسه و گورك‌ سردشت و شهر ربط ايجاد مي‌شود.

ت- شهر ربط به عنوان مركز بخش ربط تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف