تصویبنامه درخصوص برخی تقسیمات کشوری در استان ایلام

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برخی تقسیمات کشوری در استان ایلام ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/11 هیات وزیران درخصوص "برخی تقسیمات کشوری در استان ایلام" طی نامه شماره 91209 مورخ 99/08/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هیئت وزیران در جلسه 11/8/1399 به پیشنهاد شماره 216963 مورخ 2/11/1398 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تصویب کرد:

الف- در شهرستان ایلام استان ایلام، روستاهای بوالحسن و چمسارد از دهستان ارکوازی و پاسگاه‌های میمک (1) و میمک (2) و هلالی جنوبی از دهستان بولی بخش چوار منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان ده‌پایین بخش مرکزی ملحق می‌شوند.

ب- در بخش چوار، یک دهستان به نام چکر از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

1- پاقلعه 2- دارتوت 3- میرمکان 4- گره ‌چقا 5- پاچه ‌انجیر 6- قبله 7- پاسگاه مرزی میمک 8- پاسگاه هلاله جنوبی 9- پاسگاه مرزی شهید کمرزاده 10- بان‌ میل 11- کره ‌پو 12- معدن نمک 13- دشتلیگ 14- پاسگاه مرزی تلخاب.

پ- روستای پاقلعه به عنوان مرکز دهستان چکر تعیین می‏شود.

ت- در بخش چوار، یک دهستان به نام حاجی‌ بختیار از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

1- حاجی ‌بختیار 2- پلک گردل 3- پلک ‌لک 4- چکا 5- آوه ‌زا 6- چنان 7- پلکانه 8- بان‌ امرود 9- چگا کبود 10- آواره 11- بان ‌سرو 12- چم ‌ژیه 13- پارده 14- دول ‌انجیر 15- طاقطاوی 16- بان‌ کل ‌ولی 17- بان ‌زیارت 18- برجعلی 19- بگ ‌بگ ‌بان ‌خشک 20- بانویزه 21- انارک 22- چشمه ‌شیرالی.

ث- روستای چکا به عنوان مرکز دهستان حاجی‌بختیار تعیین می‌شود.

ج- مرکز دهستان بولی به روستای چمن سید محمد تغییر می‌یابد.

چ- در شهرستان ایلام، یک بخش به نام بولی از ترکیب دو دهستان بولی و چکر ایجاد می‌شود.

ح- روستای گنجوان به عنوان مرکز بخش بولی تعیین می‏شود.

خ- در استان ایلام، با تغییر نام بخش چوار به مرکزی، یک شهرستان به نام چوار از ترکیب
دو بخش‌ مرکزی و بولی ایجاد می‌شود.

د- شهر چوار به عنوان مرکز شهرستان چوار تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف