قانون تفسیر بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون تفسیر بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

قانون تفسیر بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه 99/07/27 تصویب شد و طی نامه شماره 91698 مورخ 99/08/15 توسط رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف