تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/18 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین" طی نامه شماره 93972 مورخ 99/08/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی وزارت امورخارجه

هيئت وزيران در جلسه 18/8/1399 به پیشنهاد شماره 02/100/183756 مورخ 17/12/1398 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی - مصوب 1371- تصويب کرد:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس­جمهور (امور توافق­های بین­‌المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت­نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 142871 مورخ 28/6/1389 معاونت حقوقی رییس­جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف