سند جامع گردشگری

ماده واحده سند جامع گردشگری ابلاغ شد.

ماده واحده سند جامع گردشگری که در جلسه 7 مورخ 99/08/10 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده، طی نامه شماره 94754 مورخ 99/08/24 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف