اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی در سال زراعی 97-96 و اصلاح بعدی آن

اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی در سال زراعی 97-96 و اصلاح بعدی آن ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/18 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی در سال زراعی 97-96 و اصلاح بعدی آن" طی نامه شماره 94355 مورخ 99/08/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف