قانون الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

قانون الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

قانون الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در جلسه علنی روز دوشنبه 99/07/30 تصویب شد و طی نامه شماره 95883 مورخ 99/08/26 توسط رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف