تصویبنامه درخصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/25 هیات وزیران درخصوص "تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1400" طی نامه شماره 96584 مورخ 99/08/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت وزیران در جلسه 25/8/1399 به پیشنهاد شماره 89071/و مورخ 22/6/1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب کرد:

1- هزینه خدمات ثبت­نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون­های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1400 به شرح جدول زیر تعیین می­شود. درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه­ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار می­گیرد:

(مبالغ به ریال)

رديف

نوع هزینه خدمات

مبلغ

ملاحظات

1

آزمون سراسري

000ر540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به ازای هر داوطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به ازای هر داوطلب

 

2

آزمون کارداني پيوسته

000ر540

3

آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته

000ر680

4

آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته

000ر900

5

آزمون متمرکز استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي کشور

000ر900

6

آزمون دكتري تخصصي داخل و اعزام به خارج و دکترای تخصصی پزشکی (Ph.D)

000ر500ر1

7

آزمون زبان انگليسي پيشرفته

000ر450ر1

8

آزمون سنجش استاندارد مهارت‌هاي زبان فارسي (سامفا)

000ر500ر8

9

آزمون عملي رشته تربيت بدني

000ر700

10

آزمون عملي رشته‌هاي هنر

000ر500ر1

11

هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

000ر650

12

آزمون ‌دستياري ‌تخصصي ‌پزشكي ‌و دستیاری تخصصی دندانپزشكي

000ر500ر1

13

آزمون ملی ‌دندانپزشكي و داروسازي و دستیاری فوق تخصصي پزشكي

000ر000ر3

14

آزمون دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي پزشكي (در مرحله دوم دو برابر مرحله اول و درمرحله سوم و بيشتر دو برابر مرحله دوم افزايش خواهد يافت)

000ر500ر1

15

آزمون مصاحبه بررسی صلاحیت­های تخصصی پزشكي و دندانپزشکی

000ر500ر1

16

آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

000ر000ر6

17

آزمون صلاحيت باليني پزشكي عمومي (از مرحله دوم به بعد دو برابر افزايش خواهد يافت)

000ر500ر1

18

هزينه‌ ثبت‌نام آزمون سراسري براي داوطلباني که حوزۀ امتحاني آنها خارج از کشور است

000ر000ر10

19

خدمات سامانه انتخاب رشته پيشنهادي (اختياري)

000ر140

20

هزینه ثبت‌نام متأخرین آزمون‌ها و تغییر حوزه امتحانی

000ر200ر1

21

هزینه برگزاری آزمون مجدد از داوطلبان (متخلفان احتمالی) آزمون‌ها، موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون­های سراسری
- مصوب 1384-

000ر200ر1

22

علاقه‌مندي به گزينش در دانشگاه پيام نور، تربيت معلم (فرهنگيان) و مراکز غيرانتفاعي

000ر137

 

به ازاي هر مورد علاقه‌مندی

23

خدمات پيام کوتاه آزمون (اختیاری)

500ر8

به ازاي تمامي پيام‌هاي ارسالي

24

بررسي پرونده‌هاي صلاحيت عمومي داوطلبان آزمون‌ها

000ر880

به ازای هر پرونده

 

2- کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی زیر نظر وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در خصوص حوزه برگزاری آزمون با سازمان سنجش آموزش کشور همکاری کنند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف