مصوبات هفتاد و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات هفتاد و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات هفتاد و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 60/206029 مورخ 99/08/26 توسط دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف