آیین نامه اجرایی بند الف ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند الف ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/21 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند الف ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" طی نامه شماره 97648 مورخ 99/08/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه- وزارت آموزش و پرورش - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت جهادکشاورزی - وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت راه و شهرسازی - وزارت نیرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - وزارت نفت

سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان حفاظت محیط­زیست

سازمان اداری و استخدامی کشور - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم

هیئت وزیران در جلسه 21/8/1399به پیشنهاد شماره 473704 مورخ 26/8/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور – مصوب 1395- آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­ نامه اجرایی بند (الف) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- شورای­عالی: شورای­عالی آمایش سرزمین.

2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

3- دبیرخانه: دبیرخانه شورای­عالی.

4- کمیسیون: کمیسیون تخصصی شورای­عالی.

5- کمیته­های فنی: کمیته­های دبیرخانه شورای­عالی.

6- شورای هماهنگی: شورای هماهنگی توسعه منطقه­ای.

7- قانون: قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور – مصوب 1395- .

8- طرح­های ویژه: طرح­های بخشی یا فرابخشی با ماهیت آمایشی و با حوزه تأثیرگذاری
یک یا چند استان و اثرگذار بر مدیریت سرزمین هستند که تهیه آنها به دلایل خاص طبیعی یا عملکردی یا ضرورت­های کارشناسی و مدیریتی مستلزم اتخاذ رویکرد ویژه می­باشد. نیاز به تهیه این نوع طرح­ها توسط دستگاه­ها و مراجع مرتبط، به شورای­عالی به عنوان مرجع سیاست­گذاری آمایش و توسعه سرزمینی اعلام می­شود. شورای­عالی با ارزیابی مقیاس طرح و در صورت تأیید ضرورت و ویژه بودن آن، چهارچوب پیشنهادی تهیه طرح، محتوا و خروجی مورد انتظار را ارزیابی نموده و مرجع تهیه و بررسی و تصویب آن را مشخص و تصویب می­کند.

ماده 2- به‌ منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن از جمله تحقق نظام کارآمد برنامه­ریزی و مدیریت توسعه سرزمین، انتظام­بخشی به سازمان فضایی سرزمین، هماهنگ­سازی توسعه بخشی- منطقه­ای، فراهم­سازی توسعه متوازن و پایدار و عدالت اجتماعی و بین نسلی میان مناطق و استان­ها و هماهنگ­سازی جریان توسعه در سطوح ملی، منطقه­ای و استانی، شورای­عالی تشکیل می­شود.

ماده 3 - ارکان شورای­عالی به شرح زیر است:

1- کمیسیون­ تخصصی شورای­عالی.

2- دبیرخانه.

3- شوراهای هماهنگی توسعه منطقه­ای کشور.

ماده 4- وظایف شورای­عالی به شرح زیر است:

1- بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن.

2- بررسي، ‌تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه­‌ها و طرح­هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌­اي و استاني.

3- بررسي برنامه‌­هاي اجرایي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه‌­اي و استاني.

4- نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاه­هاي اجرایي ذي­‌ربط.

ماده 5- اعضای شورای­عالی به شرح زیر است:

1- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (رییس شورای­عالی).

2- وزیر کشور.

3- وزیر اطلاعات.

4- وزیر جهاد کشاورزی.

5- وزیر امور اقتصادی و دارایی.

6- وزیر راه و شهرسازی.

7- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

8- رییس سازمان حفاظت محیط­زیست

9- رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور.

10- سه نفر صاحب ‌نظر شاغل در دستگاه­هاي اجرایي به انتخاب ریيس ‌جمهور.

ماده 6- اسناد توسعه سرزمینی که باید به تصویب نهایی شورای­عالی برسد، به شرح زیر است:

1- سند ملی آمایش سرزمین: سندی راهبردی که بر مبنای سیاست­های کلی آمایش سرزمین و اصول مصوب آمایش سرزمین، در پی سازماندهی فضای توسعه و بسترسازی برای تحقق توسعه پایدار و متوازن سرزمین است. این سند به عنوان فرادست­ سند توسعه سرزمینی کشور، بازتاب سرزمینی سازمان فضایی افق توسعه­یافتگی کشور بوده و از طریق آینده­نگاری، سیاست­گذاری و فرصت­سازی توسعه بخش­ها و مناطق، زمینه توسعه درون­زا و برون­نگر و نیز توسعه منابع انسانی
به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین را فراهم می­نماید.

2- سند منطقه­ای آمایش سرزمین: سندی راهبردی که با اتکا بر سیاست­های کلی و اصول مصوب آمایش سرزمین و مبتنی بر جهت­گیری­ها، خطوط کلی توسعه و نظام تقسیم کار ملی و منطقه­ای منتج از سند ملی آمایش سرزمین با هدف توسعه متوازن و پایدار و عدالت اجتماعی و بین ­نسلی و بهره­گیری از قابلیت­ها، استعداد‌های سرزمینی و مزیت­های مناطق (مصوب شورای­عالی) در چهارچوب توسعه درون­زا و هم­پیوند منطقه­ای تنظیم می­گردد تا از این طریق ارتباط منطقی میان سطح ملی و استانی آمایش برقرار شود.

3- سند استانی آمایش سرزمین: سندی راهبردی که مبتنی بر خطوط کلی و جهت­گیری­های اسناد ملی و منطقه­ای آمایش سرزمین و نظام تقسیم کار ملی و منطقه­ای منتج از آن، با هدف توسعه منابع انسانی، حفاظت از محیط­زیست و صیانت و بهره­برداری بهینه از منابع طبیعی، حفظ حقوق نسل­های آینده، رفع عدم تعادل­ها و محرومیت­ها، شکوفاسازی اقتصاد استان و تقویت پیوند آن با اقتصاد منطقه­ای و ملی و همچنین ایفای نقش مؤثر و سازنده استان در فرایند توسعه منطقه­ای و ملی تنظیم می­گردد.

4- سایر اسناد از جمله جهت­گیری­های ملی آمایش سرزمین، نظریات پایه توسعه و چشم­اندازهای بلند مدت توسعه ملی، منطقه­ای و استانی و نظایر آن مرتبط با آمایش.

تبصره- مجموعه­ای از نهادها، اسناد، رویه­ها و تدابیری که با تکیه بر نتایج و رهنمودهای آمایش سرزمینی (مستخرج از اسناد ملی، منطقه­ای و استانی آمایش سرزمین، آیین­نامه­ها و بخشنامه­ها و سایر مصوبات شورای­عالی) نسبت به طرح­ریزی چهارچوب سیاست­گذاری توسعه سرزمین، ایجاد هماهنگی­های بخشی- منطقه­ای، بهره­وری از سرمایه­های انسانی، منابع و فرصت­های سرزمین در سطوح مختلف ملی، منطقه­ای و استانی اهتمام می­نماید، نظام راهبری توسعه سرزمین را تشکیل می­دهند.

ماده 7- اسناد توسعه سرزمینی به شرح زیر باید قبل از تصویب نهایی در مراجع ذی­صلاح، از حیث انطباق با سیاست­ها، اصول، جهت­گیری­ها و اسناد آمایش سرزمین به تأیید شورای­عالی برسد:

1- طرح­های ویژه آمایش در مقیاس ملی، منطقه­ای و استان.

2- اسناد و برنامه­های کلان و راهبردی بخش‌ها (مربوط به دستگاه­های اجرایی).

3- اسناد مرتبط با نظام برنامه­ریزی کلان کشور.

ماده 8- به منظور یکپارچه­سازی و هماهنگی میان مطالعات و اجرای نتایج آمایش سرزمینی،
کلیه اسنادی که با عنوان یا مضمون آمایش و توسعه منطقه­ای در دستگاه­های اجرایی مورد تدوین قرار می­گیرند (از جمله آمایش آموزش­عالی و صنعت) باید قبل از تصویب نهایی، توسط شورای­عالی بررسی و تأیید شوند.

تبصره- تشخیص ضرورت بررسی و طرح اسناد مذکور در شورای­عالی با پیشنهاد دبیرخانه و تأیید کمیسیون خواهد بود.

ماده 9- کمیسیون به عنوان رکن مشورتی و تصمیم­ساز شورای­عالی با هدف بررسی و اظهارنظر تخصصی بر روی موضوعات ارجاع شده، تحقق نظام یکپارچه برنامه­ریزی و مدیریت توسعه سرزمین و ارتقای هماهنگی و هم­افزایی بین بخشی در پیشبرد فرایندهای توسعه سرزمینی با وظایف زیر تشکیل می­­شود:

1- بررسی و اظهارنظر در خصوص:

الف - برنامه‌ها و طرح­های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی برای ارایه به شورای­عالی.

ب - گزارش­های نظارتی برنامه‌ها و طرح­های توسعه سرزمینی و گزارش­های عملکردی دستگاه­های اجرایی.

پ- گزارش­ها و متن پیش­نویس مصوبات و موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه.

ت- موضوعات ارجاع‌شده از طرف شورای­عالی.

2- بررسی پیشنهادها و موضوعات اولویت‌دار پیشنهادی دبیرخانه برای طرح در شورای­عالی.

3- بررسی برنامه‌، طرح و تصمیمات اتخاذشده در شورای هماهنگی از حیث انطباق با اصول،
جهت­گیری­ها و اسناد توسعه سرزمینی.

4- سایر موارد مرتبط به تشخیص رییس کمیسیون.

ماده 10 - اعضای کمیسیون (در سطح معاون وزیر یا معاون سازمان یا نماینده تام‌الاختیار)
به شرح زیر است:

1- سازمان برنامه و بودجه کشور (رییس کمیسیون).

2- رییس امور ذی­ربط آمایش سرزمین در سازمان (دبیر کمیسیون).

3- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

4- وزارت اطلاعات.

5- وزارت امور اقتصادی و دارایی.

6- وزارت امور خارجه.

7- وزارت آموزش و پرورش.

8- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

9- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

10- وزارت جهاد کشاورزی.

11- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

12- وزارت راه و شهرسازی.

13- وزارت صنعت، معدن و تجارت.

14- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

15- وزارت کشور.

16- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

17- وزارت نفت.

18- وزارت نیرو.

19- سازمان حفاظت محیط­زیست.

20- سازمان اداری و استخدامی کشور.

21- معاونت حقوقی رییس‌جمهور.

22- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

23- دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.

24- سازمان پدافندغیرعامل.

25- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم.

26- معاونین سایر دستگاه­های اجرایی و مقامات و مسئولین محلی یا نمایندگان بخش عمومی حسب مورد به تشخیص رییس کمیسیون.

ماده 11- دبیرخانه در سازمان مستقر بوده و نماینده سازمان به عنوان دبیر شورای­عالی و رییس دبیرخانه شورای­عالی تعیین می­شود. مهمترین وظایف دبیرخانه به شرح زیر است:

1- سازماندهی و راهبری مطالعات موردنیاز.

2- تهیه، تنظیم و ارسال دعوت­نامه، دستورجلسات و صورتجلسه برای اعضای شورای­عالی.

3- تهیه، تنظیم و ابلاغ مصوبات شورای­عالی.

4- پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای­عالی.

5- ضبط و نگهداری گزارش­ها، اسناد و اطلاعات، مذاکرات و مصوبات شورای­عالی.

6- تهیه و تدوین گزارش­های نظارتی جهت ارایه به شورای­عالی.

7- تشکیل جلسات کمیسیون و تنظیم گزارش­های کمیسیون برای طرح در جلسات شورای­عالی.

8- اخذ و بررسی گزارشات عملکردی دستگاه­های اجرایی در راستای تبصره (1) بند (الف)
ماده (32) قانون.

9- تأیید اسناد کالبدی در مقیاس ملی و منطقه­ای از حیث انطباق با سیاست­ها، اصول، جهت­گیری­ها و اسناد آمایش سرزمین قبل از تصویب نهایی در مراجع ذی­صلاح.

ماده 12- در اجرای تبصره (2) بند (الف) ماده (32) قانون، تشکیل کارگروه­های موضوعی و یا موضعی و کمیته­های فنی مربوط، حسب تشخیص و ضرورت، به پیشنهاد دبیرخانه و تأیید شورای­عالی با اعضا و شرح وظایف مشخص در سطوح ملی، منطقه­ای و استانی قابل تشکیل است.

ماده 13- در راستای اصل (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف هماهنگی، سیاست­گذاری، پیگیری و پیشبرد سریع­تر امور توسعه و پیشرفت مناطق مختلف کشور، ایجاد تعادل و توازن در استان­ها و مناطق و دسترسی آنها به سرمایه و امکانات لازم به فراخور نیازها و استعدادهای رشد، شوراهای هماهنگی توسعه منطقه­ای، ذیل شورای­عالی و براساس منطقه­بندی مصوب شورای­عالی با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می­شود:

1- ایجاد هماهنگی­های بین استانی و بین منطقه­ای در بهره­گیری از منابع و ظرفیت­ها و فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی و بهره­برداری از فضاهایی چون مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، بنادر، توسعه صادرات، گردشگری و نظایر آن.

2- ارتقای هماهنگی میان مداخلات فضایی بخش­ها (اعم از ساخت، توسعه و تکمیل مستحدثات و زیرساخت­ها) در منطقه.

3- بررسی و رفع تعارضات و ناسازگاری­های میان نتایج مطالعات و اسناد آمایش استان­ها.

4- بررسی و اعمال هماهنگی­های بخشی- منطقه­ای در تدوین اسناد توسعه سرزمینی در سطح مناطق (از جمله مطالعات آمایش منطقه­ای و استانی و طرح­های کالبدی منطقه­ای).

5- بررسی و انجام امور ارجاعی شورای­عالی و سایر مراجع قانونی فرادست.

ماده 14- اعضای شوراهای هماهنگی منطقه­ای به شرح زیر است:

1- استانداران استان­های هر منطقه.

2- رؤسای سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان­های هر منطقه.

3- رییس امور مرتبط با آمایش در سازمان برنامه و بودجه کشور.

4- نماینده ویژه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که از میان اشخاص صلاحیت‌دار
انتخاب می­شود.

5- رؤسا و مدیران کل دستگاه­های ذی­ربط ملی و استانی و سایر اشخاص از جمله متخصصان توسعه، حسب مورد و ضرورت به پیشنهاد استانداران منطقه و تأیید رییس امور مرتبط با آمایش سازمان.

ماده 15- سازمان موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، دستورالعمل­های مربوط به شیوه برگزاری و فعالیت شورای­عالی، کمیسیون و شورای هماهنگی را تدوین و به تصویب شورای­عالی برساند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف