تصویبنامه درخصوص بهره برداری از قطعه زمینی در بخش 8 شهرستان ابوموسی استان هرمزگان جهت مجموعه ورزشی ابوموسی

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص بهره برداری از قطعه زمینی در بخش 8 شهرستان ابوموسی استان هرمزگان جهت مجموعه ورزشی ابوموسی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/10 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "بهره برداری از قطعه زمینی در بخش 8 شهرستان ابوموسی استان هرمزگان جهت مجموعه ورزشی ابوموسی" طی نامه شماره 98715 مورخ 99/09/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ورزش و جوانان – وزارت راه و شهرسازی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 10/8/1399 به پیشنهاد شماره 81444/30424 مورخ 16/7/1399 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- بهره­برداری میزان مساحت (43744) مترمربع از پلاک ثبتی (47) فرعی از (1948) اصلی، واقع در بخش (8) شهرستان ابوموسی استان هرمزگان مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است با کسر حریم­های قانونی و رعایت قوانین و مقررات جهت مجموعه ورزشی ابوموسی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می­گیرد.

2- این مجوز برای اجرا و بهره­برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

3- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره­برداری مطابق طرح مصوب است.

4- در طول مدت اجرای طرح و بهره­برداری، وزارت ورزش و جوانان مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) برعهده دارد.

5- با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره­برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت وزیران است.

6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام دستگاه متولی مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و نسبت به صدور سند مالکیت میزان مساحت مورد اشاره از پلاک ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره­برداری وزارت ورزش و جوانان و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره­بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است" اقدام و سند مالکیت را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید.

اسحاق جهانگيري    

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف