تصویبنامه درخصوص واگذاری حق استفاده از طبقات اول و دوم یک ملک واقع در بخش ثبتی سه تهران به کانون بازنشستگان جهاد سازندگی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واگذاری حق استفاده از طبقات اول و دوم یک ملک واقع در بخش ثبتی سه تهران به کانون بازنشستگان جهاد سازندگی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/10 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از طبقات اول و دوم یک ملک واقع در بخش ثبتی سه تهران به کانون بازنشستگان جهاد سازندگی" طی نامه شماره 99137 مورخ 99/09/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف