خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 5 آذر ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 5 آذر ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 5 آذر ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- ادامه رسیدگی به طرح احکام کلی بودجه سال 1400

2- رسیدگی به طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 37 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

3- رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح ماده 4 مکرر قانون مالیات های مستقیم

4- رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده

5- اعلام وصول 10 فقره طرح:

- طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

- طرح مجمع سهامداران حقیقی

- طرح اصلاح تبصره 6 قانون خرید تضمینی خدمات کشاورزی

- طرح مدیریت متمرکز فرهنگی

- طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات

- طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی 

- طرح اصلاح بند خ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه

- طرح اصلاح ماده 3 قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه به منظور تشکیل شورای عالی انرژی

- طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران

- طرح اصلاح بند ت ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف