دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری طی نامه شماره 99/289617 مورخ 99/09/11 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف