قانون موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل

قانون موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل ابلاغ شد.

قانون موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل در جلسه علنی روز چهارشنبه 99/08/07 تصویب شد و طی نامه شماره 102471 مورخ 99/09/13 توسط رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف