بخشنامه درخصوص ابلاغ راهنمای اجرایی بخشنامه شماره 99/201801 مورخ 99/06/29 بانک مرکزی موضوع تغییر نسبت سپرده قانونی تودیعی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی نزد بانک مرکزی

بخشنامه درخصوص ابلاغ راهنمای اجرایی بخشنامه شماره 99/201801 مورخ 99/06/29 بانک مرکزی موضوع تغییر نسبت سپرده قانونی تودیعی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی نزد بانک مرکزی ابلاغ شد.

بخشنامه درخصوص ابلاغ راهنمای اجرایی بخشنامه شماره 99/201801 مورخ 99/06/29 بانک مرکزی موضوع تغییر نسبت سپرده قانونی تودیعی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی نزد بانک مرکزی طی نامه شماره 99/290404 مورخ 99/09/12 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف