رای شماره 843 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 5/96/19646/ش ـ 1396/11/17، 5/97/8465/ش ـ 1397/5/23 و تبصره 15 شماره 5/97/23000/ش ـ 1397/12/26 شورای اسلامی شهر مشهد

تاریخ دادنامه : 1399/7/1      شماره دادنامه: 843     شماره پرونده : 9804200

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شماره 5/96/19646/ش ـ 1396/11/17، 5/97/8465/ش ـ 1397/5/23 و تبصره 15 شماره 5/97/23000/ش ـ 1397/12/26 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 300/290169 ـ 1398/11/19 اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی شهر مشهد لایحه ارسال شده توسط شهرداری مشهد به شماره 21/204186ـ 1396/10/30 متضمن اینکه به آن دسته از کارکنانی که در تحقق بهینه درآمدهای عمومی مؤثر بوده‌اند، پاداش ویژه‌ای معادل یک درصد از کل درآمدهای مذکور پرداخت شود را تصویب نموده و به موجب مصوبه شماره 19646 /5/96/ش ـ 1396/11/17 جهت اجـرا به شهرداری مشهد ابلاغ نموده است. در ادامه و بنا به لوایـح بـه شمـارگـان 21/82489ـ 1397/5/4 و 21/210281ـ 1397/10/30 شهـرداری مجـدداً بـرای سال‌های 1397 و 1398 اجرای مصوبه مذکور را تمدید نموده که شورای اسلامی لـوایح را تصویب و بـه شمارگان 5/97/8465/ش ـ 1397/5/23 و 5/97/23000/ش ـ 1397/12/26 به شهرداری ابلاغ کرده است.

 اولاً ـ اقدام شورا در اختصاص پاداش به شاغلان شهرداری خارج از وظایف و اختیارات شورا مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد.

 ثانیاً ـ طبق تبصره 4 ماده 35 آیین‌نامه، شهرداری مجاز به پرداخت پاداش به میزان یک درصد از مازاد درآمد می‌باشد. اما مصوبات شورا در این خصوص پرداخت پاداش درآمدی به میزان یک درصد نسبت به کل درآمد سال را تجویز نموده (نه مازاد) و سقف پرداخت تکلیف شده در آیین‌نامه یاد شده را مد نظر قرار نداده و موجب پرداخت بیش از سقف دو برابر حقوق کارمندان شهرداری خواهد شد.

بنا به مراتب مصوبات شماره 5/96/19646/ش ـ 1396/11/17، 5/97/8465/ش ـ 1397/5/23 و 5/97/23000/ش ـ 1397/12/26 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با  مقررات اشاره شده و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف بوده و ابطال آنها (به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است. "

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" الف: مصوبه 5/97/8465/ش ـ 1397/5/23:

جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی ـ شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تمدید مصوبه شماره 5/96/19646/ش ـ 1396/11/17 (پاداش ویژه درآمدی)

سلام علیکم، با احترام، لایحه شماره 21/82489ـ 1397/5/4 با موضوع تمدید پاداش ویژه درآمدی در جلسه علنی مورخ 1397/5/22 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: مصوبه شماره 5/96/19646/ش ـ 1396/11/17 شورای اسلامی شهر با موضوع پاداش ویژه درآمدی، برای دوره‌های شش ماهه سال 1397 تمدید شد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم‌الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

ب: مصوبه 5/96/19646/ش ـ 1396/11/17:

جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی ـ شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: پاداش ویژه درآمدی

سلام علیکم، با احترام، لایحه شماره 21/204186ـ 1396/10/30 با موضوع پاداش ویژه درآمدی در جلسه علنی مورخ 1396/11/16 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور ایجاد انگیزه در آن دسته از کارکنانی که در تحقق بهینه درآمدهای عمومی پیش‌بینی شده در اصلاح بودجه سال جاری شهرداری و همچنین مدیریت هزینه‌های ریالی، موثر بوده‌اند، پاداش ویژه‌ای معادل یک درصد از کل درآمدهای مذکور را در سه ماهه پایانی سال 1396 (به‌استثنای کمک‌های دولت و سازمان‌های دولتی) به کارکنان مزبور با رعایت تبصره‌های زیر اختصاص داده و پرداخت نماید.

تبصره1ـ 30 درصد از مبلغ کل پاداش ویژه به منظور تسهیم در بین افرادی که نقش ویژه در فعالیت‌های خاص افزایش درآمد اجرای پروژه و حل مشکلات شهرداری داشته‌اند در اختیار شهردار مشهد مقدس می‌باشد.

تبصره2ـ 70 درصد باقیمانده بر اساس شاخص‌های وزنی درصد تحقق بودجه، نرخ رشد درآمد و سهم هر حوزه از کل درآمد وصولی در دو ماهه پایانی سال 1396 محاسبه و با نظر مدیر مربوطه در بین همکاران زیر مجموعه، توزیع و پرداخت خواهد شد.

تبصره3ـ این پاداش به منظور تشویق واحدهای مرتبط با کسب درآمد بوده و علاوه بر سقف مبلغ ریالی مصوب شورای اسلامی شهر در اصلاح بودجه سال 1396می باشد.

تبصره4ـ معادل ارقام مزبور در این مصوبه، به مرجع ردیف مندرج در آلبوم اصلاح بودجه سال 1396 اضافه شد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم‌الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

ج: تبصره 15 مصوبه شماره 5/97/23000/ش ـ 1397/12/26:

جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: بودجه سال 1398 شهرداری مشهد مقدس

سلام علیکم: با احترام لایحه شماره 21/210281ـ 1397/10/30 با موضوع بودجه سال 1398 شهرداری مشهد مقدس در جلسه علنی مورخ 1397/12/22 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:

.......

تبصره15ـ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای آیین‌نامه اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع و به منظور تشویق واحدهای اجرایی که نسبت به صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها اقدام نموده‌اند، در سال 1398 تا یک‌درصد از مبلغ صرفه‌جویی ایجاد شده در هزینه‌های عمومی را در قالب پرداخت‌های تشویقی ویژه و بر مبنای بررسی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، پرداخت نماید. این پرداختی علاوه بر سقف پرداختی مندرج در ضوابط کارانه و حقوق و دستمزد می‌باشد. مصوبه شماره 5/97/8465/ش ـ 1397/5/23 شورای اسلامی شهر، برای سال 1398 تمدید می‌شود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 5/99/5692/ش ـ 1399/4/25 توضیح داده است که:

" احتراماً پیرو ابلاغ اخطاریه 9809980905803331ـ 1398/12/25 به کلاسه پرونده 9804200 در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال مصوبه شماره 5/96/19646/ش ـ 1396/11/17 شورای اسلامی شهر مشهد با عنوان پاداش ویژه درآمدی و بازگشت به نامه شماره 9804200 ـ 1399/2/21 آن مرجع مبنی بـر موافقت با درخـواست تمدید مهلت بررسی دادخواست، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می‌شود. مصوبه شماره 5/96/19646/ش ـ 1396/11/17 و مصوبات تمدیدی آن طی مصوبه شماره 5/99/5629/ش ـ 1399/4/24 شورای اسلامی لغو و ملغی الاثر گردیده است و مراتب طی رونوشتی به سازمان بازرسی خراسان رضوی نیز اعلام شده است، مستندات مزبور به پیوست ارسال می‌گردد. النهایه با عنایت به مراتب معنونه و توجهاً منتفی شدن موضوع شکایت به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت فرمایید. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/7/1 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً : کارکنان شهرداری‌ها به لحاظ امور استخدامی و حقوق و مزایا مشمول قا نون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشند و از آنجایی که طبق قوانین مذکور نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشخص گردیده و در خصوص پرداخت پاداش ویژه درآمدی مجوزی وجود ندارد. ثانیاً : از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن اختیار وضع مقررات اداری و استخدامی از سوی شوراهای شهر استنباط نمی‌گردد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه را از جمله دادنامه 486 ـ 1399/4/3 به جهت غیرقانونی بودن و خارج از حدود اختیارات ابطال نموده است، بنابراین مصوبه شماره 5/97/846/ش ـ 1397/5/23 و 5/96/19646/ش ـ 1396/11/17 و تبصره 15 مصوبه 5/97/23000/ش ـ 1397/12/26 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات، مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط