تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور ضمانت نامه مربوط به لازم الاجرا شدن موافقتنامه الحاقی افزایش سقف وام بانک توسعه اسلامی به طرح بیمارستان جدید دکتر شریعتی در تهران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور ضمانت نامه مربوط به لازم الاجرا شدن موافقتنامه الحاقی افزایش سقف وام بانک توسعه اسلامی به طرح بیمارستان جدید دکتر شریعتی در تهران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور ضمانت نامه مربوط به لازم الاجرا شدن موافقتنامه الحاقی افزایش سقف وام بانک توسعه اسلامی به طرح بیمارستان جدید دکتر شریعتی در تهران" طی نامه شماره 102785 مورخ 99/09/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف