تصویبنامه درخصوص تبدیل مزرعه مستقل ویلادشت دهستان ملارد شمالی بخش مرکزی شهرستان ملارد استان تهران به روستا

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبدیل مزرعه مستقل ویلادشت دهستان ملارد شمالی بخش مرکزی شهرستان ملارد استان تهران به روستا ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/16 هیات وزیران درخصوص "تبدیل مزرعه مستقل ویلادشت دهستان ملارد شمالی بخش مرکزی شهرستان ملارد استان تهران به روستا" طی نامه شماره 104777 مورخ 99/09/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف