تصویبنامه با هدف تسهیل در سرمایه گذاری برای تولید انواع نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی در داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز

تصویبنامه هیات وزیران با هدف تسهیل در سرمایه گذاری برای تولید انواع نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی در داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/16 هیات وزیران با هدف "تسهیل در سرمایه گذاری برای تولید انواع نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی در داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز" طی نامه شماره 106647 مورخ 99/09/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف