تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای رفع خسارات ناشی از بارندگی های شدید و آب گرفتگی های معابر و منازل مسکونی و تقویت زیرساختهای مدیریت بحران به منظور افزایش سطح آمادگی و توان مقابله دستگاههای اجرایی استان خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای رفع خسارات ناشی از بارندگی های شدید و آب گرفتگی های معابر و منازل مسکونی و تقویت زیرساختهای مدیریت بحران به منظور افزایش سطح آمادگی و توان مقابله دستگاههای اجرایی استان خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/19 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای رفع خسارات ناشی از بارندگی های شدید و آب گرفتگی های معابر و منازل مسکونی و تقویت زیرساختهای مدیریت بحران به منظور افزایش سطح آمادگی و توان مقابله دستگاههای اجرایی استان خوزستان" طی نامه شماره 106644 مورخ 99/09/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف