تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی استان خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی استان خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/19 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی استان خوزستان" طی نامه شماره 106633 مورخ 99/09/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف