تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی در ماده 7 اصلاحی آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی در ماده 7 اصلاحی آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/23 هیات وزیران درخصوص "الحاق عبارتی در ماده 7 اصلاحی آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی" طی نامه شماره 108136 مورخ 99/09/25 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف