تصویبنامه درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/26 هیات وزیران درخصوص "برخی تقسیمات کشوری در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی" طی نامه شماره 109152 مورخ 99/09/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف