تصویبنامه درخصوص اصلاح عبارتی در بند 14 ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (4-2) بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عبارتی در بند 14 ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (4-2) بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/26 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عبارتی در بند 14 ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (4-2) بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 109076 مورخ 99/09/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف