مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند ملی معماری و شهرسازی ایران ـ اسلامی

شماره94809/300                                                                       1399/7/20

ریاست محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری، در جلسه مورخ1399/5/27 سندملی‌معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی، موضوع مصوبه جلسه791 مورخ1395/11/5 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را حسب دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران (موضوع مکاتبه شماره 5258 مورخ 1399/1/25 رئیس دفتر محترم وسرپرست نهاد ریاست جمهوری) وبا توجه به صورتجلسه مورخ 1399/3/13 کمیته‌تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، مورد بررسی قرار داد و در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مواردی رابشرح ذیل، به‌عنوان پیشنهادهایی جهت اصلاح و تکمیل سند مذکور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نماید .

1ـ کلیات سند ملی معماری وشهرسازی ایرانی ـ اسلامی، که ناظر بر رویه‌ها و اقدامات لازم به منظور بازیابی هویت ایرانی ـ اسلامی درشهر و معماری معاصر بوده و با توجه ویژه به فرابخشی بودن موضوع و لحاظ ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی تهیه شده است، مورد تأیید است .

2ـ با توجه به وظایف مصرح شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مندرج در ماده یک قانون تاسیس آن، بند یک سند، در قالب «سیاست» به این شرح اصلاح و جایگزین شود: "ایجاد زمینه‌های استمرار اندیشه و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در شهر و معماری معاصر از طریق تدوین و تصویب اصول، مبانی و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی بر مبنای میراث معنوی مشترک ایران اسلامی، مبتنی برعقلانیت و با استفاده از فنون و مهارت‌ها و شیوه‌های پدید آمده در ادوار تاریخ ایران و پاسخگوی نیازها و مقتضیات عصر حاضر در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"

3ـ مدت زمان تعیین شده برای تهیه پیشنهاد مربوط به این بند توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، به یک سال افزایش یابد.

4ـ نظر به اهمیت سازماندهی نظام‌مند و یکپارچه فضاهای شهری در مقیاس‌های مختلف و تأکید بر وجه اجتماعی و فرهنگی تعاملات خانه، مسجد، مدرسه، بند دو سند، به این شرح اصلاح و جایگزین شود:" نهادینه‌سازی روابط سلسله‌مراتب فضاهای شهری از مقیاس منطقه شهری تا مقیاس محله و زیر محله و توسعه روابط و تعاملات خانه، مسجد، مدرسه و محله و مراکز فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با محوریت مسجد"

5 ـ با توجه به آنکه محدوده‌های پیرامون بقاع متبرکه، شواهد اصیل معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی هستند، بند پنج سند، به این شرح اصلاح و جایگزین شود: " حفاظت و احیای شواهد و الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، موجود در بناها و بافت‌های تاریخی شهری و روستایی، به ویژه ایجاد سرزندگی در محدوده‌های شهری و روستایی پیرامون بقاع متبرکه"

6 ـ نظربه اهمیت حفاظت ازمحیط زیست وتاکید برارتباط با طبیعت درآموزه‌های دینی،‌بندی به این شرح به سیاست‌های سندافزوده شود: "حفاظت از محیط زیست و اجتناب از هرگونه آسیب رساندن به آن، سازگاری با اقلیم، ایجاد امکان ارتباط انسان با نشانه‌های الهی در بستر شهر و معماری ایرانی اسلامی و استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی در ساخت‌و‌سازها"

7ـ در بند 10 سند، عبارت «سوداگری غیرقانونی» به «سودجویی‌های فرصت طلبانه» تغییر یابد.

8 ـ در بند 12، عبارت «طرح‌های جامع»، با  «طرح‌های توسعه و عمران» جایگزین شود .

9ـ با توجه به نقش محوری شورای عالی در سیاستگذاری و نظارت کلان در حوزه معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی، بند 1 فصل 2، با تبصره‌ای به شرح زیر تکمیل شود: "رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسات مربوط با حق رأی حضور خواهد داشت".

10ـ در برگزاری جشنواره معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی و اعطاء جایزه جهانی معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی (موضوع بند چهار فصل دوم)، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به عنوان دستگاه همکار ذکر شود.

11ـ با توجه به نقش موثر "ایجاد زمینه‌های قانونی و اجتماعی تقدم مصالح اجتماعی بر منافع فردی" در تحقق شهر و معماری ایرانی اسلامی، که در بند 10 سیاست‌های سند درج شده است، ضروری است تحقق این موضوع به نحو مقتضی، با همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه (از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری) پیگیری شود.

12ـ در تدوین سند الگوی معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی توسط شورای عالی (موضوع تبصره بند یک فصل اول) لازم است در گام نخست، عوامل مخل تحقق شهر و معماری ایرانی ـ اسلامی در تمامی ارکان موثر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و...مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مبنای تهیه سند قرار گیرد.

13ـ امکان بازنگری و تکمیل دوره‌ای سند، بر اساس مطالعات منجر به تدوین و تصویب اصول، مبانی و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری در بند یک سند) و تجارب اجرای سند، در بازه‌های زمانی پنج ساله پیش‌بینی گردد .

مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم اعلام می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف