آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/16 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 111419 مورخ 99/10/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نیرو- وزارت جهادکشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 16/9/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های نیرو و جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1399
کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصويب کرد:

       آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- پروانه بهره­برداری: مجوز استفاده از آب­های زیرزمینی که توسط وزارت نیرو یا شرکت­های تابع مطابق ضوابط صادر می­شود.

2- محدوده مطالعاتی: کوچک­ترین واحد مطالعاتی آب­شناسی دارای یک یا چند دشت که در حوزه عمل یک یا چند استان قرار گرفته است.

3- کشت غالب: محصول يا محصولاتی که هر ساله حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) مساحت کل محصولات کشت­شده از اراضی آبخور چاه‌ها را در یک محدوده مطالعاتی شامل می‌شود.

ماده 2- شرکت مدیریت منابع آب ایران مکلف است حداکثر تا (15) روز پس از ابلاغ این آیین­نامه، فهرست تمامی محدوده­های مطالعاتی کشور، اطلاعات پروانه بهره­برداری چاه‌های مجاز شامل ساعت کارکرد، حداکثر دِبی و حجم برداشت مجاز مندرج در پروانه بهره­برداری هر محدوده مطالعاتی را در سامانه امور مشترکین (ساماب) درج و امکان دسترسی وزارت جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور را به آن فراهم کند.

ماده 3- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است براساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب برحسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر استان در هر محدوده مطالعاتی حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد.

تبصره- در صورت عدم ارایه اطلاعات مذکور در مهلت مقرر، آخرین سالنامه مستند وزارت جهادکشاورزی و سند ملی آب ملاک عمل خواهد بود.

ماده 4- مبالغ دریافتی موضوع این آیین­نامه به ازاي هر متر مكعب برداشت آب از آبخوان‌­ها (تاسقف دویست (200) ریال) به صورت زیر تعیین می­شود:

یک درصد (1%) درآمد هر هکتار کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان محدوده.

تبصره 1- مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه‌های کشاورزی که به دستگاه شمارشگر (کنتور) مجهز هستند، براساس حجم آب مصرفی در سقف میزان بهره­برداری مندرج در پروانه بهره­برداری محاسبه و برای چاه­های کشاورزی دارای پروانه بهره­برداری بدون دستگاه شمارشگر (کنتور) برای یک­سال به صورت زیر محاسبه می­شود:

حجم مجاز مندرج در پروانه بهره­برداری ضرب­در مبلغ دریافتی موضوع این آیین­نامه به ازای هر متر مکعب برای کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی (ریال).

تبصره2- ملاک محاسبه و تعیین قیمت محصولاتی که دارای قیمت تضمینی هستند (نظیر گندم، چغندر قند، پنبه، ذرت، برنج، جو، سیب­زمینی و پیاز) قیمت مصوب مرجع قانونی ذی‌ربط است. قیمت واحد محصولاتی که دارای قیمت مصوب مرجع قانونی ذی‌ربط نیستند، توسط وزارت جهادکشاورزی ظرف دو هفته پس از استعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام می­شود. درصورت عدم­ارایه قیمت در زمان مقرر، قیمت متوسط سال قبل محاسبه خواهد شد.

تبصره 3-  سایر مصارف غیرکشاورزی در چاه­های دارای پروانه بهره­برداری دو یا چندمنظوره، متناسب با سهم آب مصرفی براساس تعرفه مصوب ابلاغی محاسبه می­شود.

تبصره 4- مبالغ دریافتی موضوع این آیین­نامه در مناطق محروم و کمتر توسعه­یافته (براساس فهرست پیوست تصویب­نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 و اصلاحات بعدی آن) مشمول تخفیف به میزان پانزده درصد (15%) می­شود.

تبصره 5- مبالغ دریافتی موضوع این آیین­نامه برای محصولات راهبردی (موضوع ماده (31) قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) مشمول تخفیف به میزان پنجاه درصد (50%) می­شود.

تبصره 6- مجموع تخفیف­های تبصره­های (4) و (5) برای هر چاه حداکثر پنجاه درصد (50%) است.

ماده 5- چاه‌هایی که حداقل طی پنج سال منتهی به سال 1399 غیرفعال بوده‌اند، مشمول پرداخت مبالغ دریافتی موضوع این آیین­نامه نیستند.

ماده 6- مبالغ دریافتی از چاه­های مجاز موضوع این آیین­نامه، به حساب درآمدی ردیف شماره  (160112) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور نزد خزانه‌داری كل‌ كشور با عنوان "درآمد حاصل از برداشت آب از آبخوان‌ها (موضوع بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور)" واریز می­شود.

تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- متناسب با مبالغ وصولی، نسبت به صدور تخصیص از محل ردیف (52-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1399 کل کشوراقدام می­کند.

ماده 7- شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است به منظور تحقق برنامه‌ها و اهداف مرتبط در احیا، تعادل­‌بخشي و بهبود بهره­برداري آب و براساس تفاهم­نامه کارگروه سازگاری با کم­آبی و در قالب ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، سهم اعتبارات هر استان‌ را ابلاغ کند.
این اعتبارات برای پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، تشکیل و توانمندسازی تشکل‌های آب­بران (در قالب دستورالعمل مدیریت مشارکتی وزارتخانه­های نیرو و جهادکشاورزی)، انجام مطالعه در دشت­هايي كه با فرونشست زمين مواجه هستند و همچنین به صورت وجوه اداره­شده یا یارانه سود تسهیلات خرید و نصب دستگاه شمارشگر (کنتور) هوشمند، هزینه می‌­شود.

ماده 8- شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب­المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، جریمه مربوط به برداشت آب را از تاریخ حفر چاه تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یک­هزار (000ر1) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو از صاحبان چاه‌های مذکور دریافت و به حساب خزانه‌داری كل‌ كشور واریز کند. دستورالعمل مذکور حداکثر تا (15) روز پس از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه تهیه و ابلاغ می­شود.

ماده 9- شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است گزارش عملکرد نحوه هزینه‌کرد اعتبارات این آیین­نامه را بر اساس برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های ذکرشده، هر سه ماه یک­بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف