تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/30 هیات وزیران درخصوص "تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی" طی نامه شماره 111431 مورخ 99/10/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو

هيئت وزيران در جلسه 30/9/1399 به پیشنهاد شماره 141740/57 مورخ 18/9/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصويب کرد:

1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی­سازی به شرح جدول زیر تهاتر می­شود:

ردیف

 

اشخاص متقاضی

مبلغ مورد تهاتر (ريال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

1

10103597356

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (بابت بدهی شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد شناسه ملی 10320254113)

885ر545ر516ر127

سازمان امور مالیاتی کشور
(اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)

نامه شماره

25371/261/د
مورخ 17/8/1399

197ر251ر276ر87

سازمان امور مالیاتی کشور

(اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر و استان تهران)

نامه شماره

21224/258/د

مورخ 23/6/1399

2

10260654326

شرکت پرشیان
انرژی جی

000ر000ر471ر409

سازمان خصوصی­سازی

نامه
شماره 13462
مورخ 29/5/1399

 

2- شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب­نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.

3- سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلف هستند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب­نامه، به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

5- در صورتی‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) تصویب­نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امورمالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف