مصوبه تسری مفاد ماده واحده اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تاسیس انجمنهای علمی، قطبهای علمی، واحدهای پژوهشی و کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و آزاد اندیشی در حوزه علمیه قم به حوزه علمیه خراسان

مصوبه تسری مفاد ماده واحده اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تاسیس انجمنهای علمی، قطبهای علمی، واحدهای پژوهشی و کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و آزاد اندیشی در حوزه علمیه قم به حوزه علمیه خراسان ابلاغ شد.

مصوبه تسری مفاد ماده واحده اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تاسیس انجمنهای علمی، قطبهای علمی، واحدهای پژوهشی و کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و آزاد اندیشی در حوزه علمیه قم به حوزه علمیه خراسان طی نامه شماره 99/13401 /دش مورخ 99/10/09 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف