درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (54) افراد دارای معلولیت و اقدامات لازم

پژوهشی درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (54) افراد دارای معلولیت و اقدامات لازم

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اجتماعی
خلاصه :
افراد دارای معلولیت بنا به دلایلی مانند وجود اختلال در ساختار جسمی و ذهنی، بیماری های زمینه ای و محدودیت در رعایت دستورالعمل های خودمراقبتی در مواجهه با بیماری های سرایت پذیر مانند کووید ـ 19 آسیب پذیرتر از سایر اقشار جامعه هستند؛ ازاین رو نیازمند توجه و مراقبت ویژه ازسوی نهادهای مسئول به ویژه سازمان بهزیستی هستند. در حال حاضر، 1.531.705 نفر معلول در کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند. سازمان فوق هم زمان با شیوع اپیدمی کووید ـ 19 از طریق اقدامات مختلف در زمینه آموزش، مراقبت و حمایت از جامعه تحت پوشش خود تلاش نموده آثار این بیماری را بر جامعه دارای معلولیت کنترل به پایین ترین سطح ممکن کاهش دهد. ارزیابی اقدامات این سازمان حاکی از آن است که این سازمان در حوزه آموزش توانسته با تهیه و تدوین بسته های مختلف آموزشی و ایجاد کانال های ارتباطی متعدد در سطح قابل قبولی نیاز جامعه معلولان را در این زمینه برطرف نماید. اما در حوزه مراقبتی و حمایتی تمرکز این سازمان بیشتر معطوف به مراکز توانبخشی و جمعیت مقیم (51200 نفر) در این مراکز بوده است. این در حالی است که بخش اصلی جمعیت تحت پوشش این سازمان (96/65 درصد) بیرون از این مراکز، در سطح جامعه و محروم از حمایت های این سازمان در زمان کرونا بوده‎اند؛ نتیجه نظرسنجی ها حاکی از آن است بخش فوق به طور نسبی از اقلام بهداشتی لازم جهت پیشگیری از کووید ـ 19 بهره مند بوده اند، اما این مسئله به بهای تضعیف و تحت الشعاع قرار گرفتن خدمات توانبخشی صورت گرفته و راهکار توانبخشی جایگزین در نظر گرفته شده از طریق آموزش های از راه دور نتوانسته نیاز جامعه هدف را تأمین کند؛ مسئله ای که در صورت عدم چاره جویی و با توجه به تداوم بحران کرونا احتمالاً به تشدید معلولیت ها در بخش قابل توجهی از این جامعه خواهد انجامید. افزون بر این، نتایج بررسی ها نشان می دهد، شیوع کرونا در ایران بیش از آن که سلامت معلولان را متأثر سازد؛ معیشت ایشان را تحت تأثیر قرار داده است. برحسب داده های نظرسنجی صورت گرفته از جامعه معلولان کشور حدود 80 درصد پاسخگویان، خود یا خانواده شان را در شرایط بحران کرونا نیازمند کمک فوری اقتصادی دانسته اند. ازاین رو لازم است سازمان بهزیستی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط برطرف نمودن مشکلات معیشتی افراد دارای معلولیت را در اولویت اول قرار دهد.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن کرمانی /
همکاران : آقای محمدحسین معماریان /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای محمد کمالی / آقای غلامرضا زرین کفشیان /
ناظر علمی : آقای سیدمحمد موسوی خطاط / آقای مسعود فیاضی /
مشاهده خبر در سایت اصلی

دسته بندی ها